Usługi księgowe:

  • karta podatkowa,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów,
  • księgi rachunkowe.

Usługi kadrowe:

  • teczki osobowe
  • dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianą warunków zatrudnienia itp.
  • rejestracja pracowników w ZUS
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu